"Complexe verhalen zo verwoorden dat de doelgroep ze goed begrijpt" 

Kees Neefjes
 

Teksten voor opdrachtgevers

Voor organisaties voor sociaal werk schrijf ik verslagen van bijeenkomsten, jaarverslagen, methodiekbeschrijvingen, boekjes, flyers en (visie)teksten voor aanbestedingen. Bovendien treed ik op als gespreksleider bij interne discussies. 


Voorbeelden van teksten zijn:

Verslagen van bijeenkomsten van de Thematranche Welzijn van “In voor zorg!”  

-  voorbeeld 1

-  voorbeeld 2

*  Jaarverslagen van Stichting Welzijn Velsen, die ik schreef op basis van teksten van managers van deze organisatie en aanvulde met interviews met medewerkers, vrijwilligers en deelnemers. Vanaf 2013 zijn deze jaarverslagen digitaal.

* “Buitengewoon burgerschap; Herman Koop vertelt over woonwagenwerk, Welzijn Nieuwe Stijl en sociale stijging”, voor het Centrum voor participatie Vivaan.

*   Flyer voor Forte Welzijn i.o. over de visie en werkwijze van deze welzijnsorganisatie.

*   Methodiekbeschrijving “Coachingsproject Amsterdam-Noord” voor Stichting DOCK. Dit betreft een maatjesproject dat gericht is op het voorkomen van schooluitval.

       

Voorbeelden van teksten waarvan ik de eindredactie deed, zijn:

*  “Welzijnswerk Nieuwe Stijl” van Factor G.

* “Kansen & zo; een methodiekbeschrijving dagactiviteiten binnen de nieuwe Wmo” voor Stichting Welzijn Velsen.

In interne discussies van organisaties voor sociaal werk treed ik op als gespreksleider bij interne discussies met medewerkers, het bestuur of de raad van toezicht. Indien gevraagd begin ik dan met een inleiding. Dit heb ik onder meer gedaan voor De Schoor, Kern8 en Stichting Welzijn Amersfoort.