"Complexe verhalen zo verwoorden dat de doelgroep ze goed begrijpt" 

Kees Neefjes
 

Schoolboeken

Ongelooflijk, dat juist ik problemen krijg met een Marokkaanse jongen, dacht Gerda Berenos. Terwijl ik koos voor het werk in jongerenleefgroepen, juist omdat ik dacht dat ik als Surinaamse veel zou kunnen betekenen voor allochtone jongeren. Dat Abdel niet begrijpt dat ik het beste met hem voor heb!


Dit is een fragment uit het “Samenwerking in (semi-)residentiële instellingen; een methodiek voor samenwerking op het niveau van team en organisatie”. Dit schoolboek schreef ik met Elly Borst. Elk hoofdstuk begint met een verhaal over docente Jeanne van der Kolk en haar studenten Gerda Berenos en Jeroen Spreeuwenberg. Samen bespreken zij de successen en knelpunten die Gerda en Jeroen op hun stageplekken in de jeugdzorg tegenkomen. In elk verhaal wordt het thema geïntroduceerd dat in het hoofdstuk wordt uitgewerkt. Veel studenten bleken deze verhalen zo leuk te vinden, dat ze al vóór de eerste les gingen lezen. Daardoor lazen ze als het ware een samenvatting van het boek voor ze eraan begonnen. Ook docenten waren enthousiast over deze opzet.


Voor uitgeverij H. Nelissen schreven Elly Borst en ik drie schoolboeken: