"Complexe verhalen zo verwoorden dat de doelgroep ze goed begrijpt" 

Kees Neefjes
 

Publicaties Verdiwel

 Verdiwel bracht een aantal publicaties uit, waaronder "De kunst van het stijgen" en " Welzijn versterkt burgerschap".


“De kunst van het stijgen”

“De kunst van het stijgen; over sociale mobiliteit en welzijnswerk dat er toe doet” van Heinz Schiller is een pleidooi voor intensieve samenwerking tussen onderwijs en sociaal werk om sociale mobiliteit te stimuleren. Van dit boek, dat veel aandacht in de media kreeg, heb ik de eindredactie gedaan.   


“Welzijn versterkt burgerschap”

Het verkennend onderzoek “Welzijn versterkt burgerschap”  heb ik met Matthijs Uyterlinde en Radboud Engbersen uitgevoerd. We onderzochten nieuwe vormen van vrijwillige inzet en actief burgerzet. Deze publicatie was een gezamenlijke uitgave van Movisie, LCGW, MOgroep (nu Sociaal Werk Nederland), de VNG en Verdiwel.


"Je bent jong en je wilt wat"  

Woningcorporaties en welzijnsorganisaties slaan de handen ineen om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren of problemen van risicojongeren op te lossen. In "Je bent jong en je wilt wat; woningcorporaties en welzijnsorganisaties investeren in jongeren" heb ik tien good practices beschreven. Dit boekje is een uitgave van de MOgroep (nu Sociaal Werk Nederland) en Aedes vereniging van woningcorporaties.

  

 

J