"Complexe verhalen zo verwoorden dat de doelgroep ze goed begrijpt" 

Kees Neefjes
 

Nieuwsbrieven

Elke maand schrijf ik een nieuwsbrief voor Verdiwel. Deze nieuwsbrief is gekoppeld aan de website van Verdiwel. Hieronder ziet u een aangepast voorbeeld van de nieuwsbrief van februari 2017.


Verdiwel Nieuwsbrief - februari 2017


Beste lezer,

Een overvolle nieuwsbrief. Met verslagen van de Verdiwel Lezing, de slotconferentie van de Thematranche Welzijn, het Werkbezoek aan Kwadraad en het verkiezingsdebat in Jeugdpoort.

Niet alleen Martin van Iperen staat als collega in de schijnwerpers, maar ook Gerard Faas. Hij is één van de oprichters van Verdiwel, bedacht onze naam en gaat nu met pensioen. Gerard vertelt over de geschiedenis van Verdiwel en ontwikkelingen in het sociaal werk.

José Manshanden is één van de inleiders op de Voorjaarsworkshop “Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig”. José is niet alleen waarnemend gemeentesecretaris van Utrecht, maar ook raadslid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze Raad bracht vorige week een verkennend onderzoek uit over eenzaamheid. Om een advies aan de regering uit te brengen, vraagt de Raad input. Een mooie kans voor Verdiwel om te laten zien wat wij daaraan kunnen doen en tegen welke barrières we oplopen. In deze brief dus een oproep om via Verdiwel te reageren!

Marianne werd ziek en gelukkig was Gerrit Hersevoort bereid bij te springen, zodat u deze nieuwsbrief toch op tijd ontvangt.

Wij wensen u veel leesplezier,
Marianne Bosch, Gerrit Hersevoort en Kees Neefjes
Bureau Verdiwel

 

Inhoudsopgave:

 1. ‘Warme coalities’"- column Verdiwel voorzitter Greet Bouman
 2. In de schijnwerpers: Martin van Iperen
 3. Verslag werkbezoek Kwadraad
 4. Boekbespreking Agile managen
 5. Voorjaarsworkshop Verdiwel 30 en 31 maart
 6. Verslag Verdiwel Lezing ‘Put hoop uit het grote onbehagen’
 7. Verdiwel College 19 april 2017 over polarisatie en depolarisatie
 8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?” - blog Ien van Doormalen
 9. "Sociaal werk moet zichzelf blijven - interview met Gerard Faas
 10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
 11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
 12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
 13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
 14. Verslag slotbijeenkomst Thematranche Welzijn
 15. Inspiratiesessie "In positie: sociaal werk als sterk merk"             
 16. ‘Festival van geluk’ van LCGW
 17. Bijeenkomsten NVTZ over goed toezicht1. Warme coalitie - blog voorzitter Greet Bouman
Het werkbezoek aan Kwadraad was een groot succes! Vorig jaar gaven verschillende leden te kennen dat ze graag werkbezoeken aan organisaties van leden in het activiteitenprogramma van Verdiwel zien. Er is behoefte om in elkaars keuken te kijken. Dat leverde op 15 februari een interessante, inspirerende middag op. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van dit werkbezoek, dat bij een andere organisatie voor herhaling vatbaar is.
Voorafgaand aan het werkbezoek hadden we een Verdiepingsbijeenkomst over het thema  ‘Concurreren, aanbesteden en samenwerken’. Uit het voorstelrondje werd meteen al duidelijk hoe verschillend sociaal werk lokaal georganiseerd is. Uit het gesprek werd duidelijk dat vertrouwen, transparantie en warme coalitie van groot belang zijn in het speelveld van welzijn. Zeker als er sprake is van concurrentie - bijvoorbeeld via aanbestedingen - is het goed om transparant te zijn als je in het werkgebied van een ander wilt aanbesteden of werk wilt gaan uitvoeren.
Lees hier de hele column.

 

2. Collega in de schijnwerpers: Martin van Iperen
Hij maakte de overstap als adviseur bij Deloitte naar het sociaal werk, omdat hij dichter bij de uitvoering wilde werken. Eerst tien jaar als directeur bij Timpaan en sinds augustus vorig jaar als directeur van Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Ervaringen van nevenactiviteiten in het onderwijs komen hem als directeur goed van pas. En hij is blij dat er een goede verbinding is tussen het brede sociaal werk en de sociale wijkteams, waarvan de overgrote meerderheid in zijn werkgebied wordt gecoördineerd door sociaal werkers van Kwartier.
Lees hier het hele interview.


3. Verslag werkbezoek Kwadraad
Kwadraad heeft een ingrijpend veranderingsproces van organisatie naar organiseren tot stand gebracht. Daarover vertelt René Verkuylen tijdens het werkbezoek aan zijn organisatie, waaraan zo’n veertig belangstellenden deelnemen: leden van Verdiwel en managers/medewerkers van hun organisaties. Dit werkbezoek vindt plaats op 15 februari 2017 in het hoofdkantoor van Kwadraad in Gouda. Wouter Go zet uiteen hoe K24 werkt, het nieuwe digitale platform van Kwadraad. En Elke Louwers belicht het zogenoemde Dashboard met de Big-5. Na de pauze gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek met professionals die verbonden zijn aan twee nieuwe manieren van werken door Kwadraad en samenwerkingspartners: TOM in de Buurt en Voortouw.
Lees hier het hele verslag.


4. Toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen!
Als squasher ontdekte Mike Hoogveld dat kleinere, lichtere mannen deze sport beter beheersten dan hij. Zij waren sneller, leniger en wendbaarder. Zijn organisaties met deze eigenschappen in een dynamische omgeving succesvoller dan andere organisaties? Deze vraag leidde tot een zoektocht die resulteerde in zijn boek “Agile managen; snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties”. Tijdens de Voorjaarsworkshop verzorgt Mike Hoogveld een workshop over agile managen!
Lees hier de hele boekbespreking.


5. Agile managen op Voorjaarsworkshop Verdiwel
Hoe maak je sociaal werk toekomstbestendig en toekomstbehendig? Dat kan met agile managen. Deze aanpak is gebaseerd op acht principes: waarde creëren; de klant begrijpen; alignment (nauwe samenwerking in een team met betrokkenen uit alle afdelingen); empowerment (mandaat voor het team); synchroon en visueel communiceren; leren van experimenteren; snelheid en flexibiliteit; accountability.
In de Verdiwel Voorjaarsworkshop op 30 en 31 maart gaan we aan de slag met deze acht principes met Mike Hoogveld, auteur van het boek “Agile managen”.  Inmiddels hebben al 30 leden zich aangemeld! Doet u ook mee?
Klik hier voor het concept programma.


6. Put hoop uit het grote onbehagen - verslag Verdiwel Lezing
Elke vernieuwing vindt zijn oorsprong in onbehagen. Je kunt onbehagen misbruiken, zoals de populisten doen, maar je kunt er ook op een positieve manier mee omgaan. Dat betoogt Martien Schreurs, docent filosofie en educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, in zijn Verdiwel Lezing op 26 januari 2017 in Huize Molenaar. Hij analyseert het maatschappelijk onbehagen vanuit drie perspectieven, namelijk vanuit een psychologisch, een filosofisch en een sociologisch perspectief. Oplossingen ziet hij in bezielde organisaties.
Lees hier het hele verslag.


7. Verdiwel College met Ruud Meij over polarisatie en depolarisatie
Deelnemers aan de Verdiwel Lezing oordeelden positief over Martien Schreurs’ analyse van het maatschappelijk onbehagen, maar hadden graag meer willen horen over hoe je daarop als organisatie voor sociaal werk op in kunt spelen. Om in die behoefte te voorzien, organiseert Verdiwel als follow up en verdieping van de Verdiwel Lezing het Verdiwel College op 19 april, ’s middags, door filosoof Ruud Meij. Het thema van zijn College is ‘polariseren en depolariseren’. Dit thema ligt dicht bij het thema maatschappelijk onbehagen. Meij zal uitgebreid ingaan op depolarisatie. Nadere info volgt.
Het Verdiwel College vindt plaats in De Observant in Amersfoort. Staat de datum 19 april al in uw agenda?


8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?”  - blog Ien van Doormalen
Nog niet zo lang geleden besloot ik na mijn zondagse hardlooprondje de troep bij het bankje op een nabij gelegen speelveldje op te ruimen. Het speelveldje ligt op zo’n 50 meter van ons huis en terwijl ik er langs liep, zag ik voor de zoveelste keer dat er veel afval op de grond lag. Eenmaal thuis trok ik mijn charmantste huishoudhandschoenen aan, nam een plastic zak mee en nog gekleed in sportkleren toog ik naar het speelveldje. Daar eenmaal aangekomen, trof ik drie jonge meiden aan. Ik groette en gaf aan dat ik even wat rommel kwam opruimen en vroeg of ze me wilden helpen. Nou dat dachten ze niet: ‘Dat wordt toch vanzelf wel opgeruimd?’ Op mijn vraag hoe dat dan in zijn werk ging, moesten ze het antwoord schuldig blijven. ‘Zo gaat dat gewoon en daarmee klaar.’
Lees hier de hele blog.

 

 


9. Sociaal werk moet zichzelf blijven!
Hij bedacht de naam Verdiwel en was één van de oprichters van onze vereniging. Tijdens de Verdiwel Lezing nam Gerard Faas, directeur-bestuurder van de  Raster Groep in Deventer, afscheid van Verdiwel. ‘Sociaal werk moet zichzelf blijven,’ betoogt Gerard. ‘Dus vooral aan de voorkant blijven zitten. In de kern gaat het om preventie en ondersteuning van het normale leven.’
Lees hier het hele interview.


10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
Marktwerking en beleidsvrijheid waren de belangrijkste thema’s van het verkiezingsdebat dat Jeugdpoort op 21 februari organiseerde. Deelnemers waren Loes Ypma (PvdA), Ingrid van Engelshoven (D66), Linda Voortman (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD) en Joëlle Gooijer-Medema (Christen Unie). Henk van Gerven (SP) was verhinderd en Mona Keijzer (CDA) werd weggeroepen.
Lees hier het hele verslag.


11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
Vorige week presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, voorheen RMO) een verkennend onderzoek over eenzaamheid, getiteld "Wat ik met kerst mis". Er werden inleidingen gehouden en de deelnemers gingen met elkaar in gesprek over thema's uit dit verkennend onderzoek, dat bijdragen omvat die variëren van de inspanningen van de Willeke Alberti Foundation en voorbeelden van projecten tegen eenzaamheid tot literaire en wetenschappelijke verhandelingen over eenzaamheid. 
Een van de uitkomsten is dat eenzaamheid geen eenduidig fenomeen is en dat er tal van oplossingen dicht bij de mensen nodig zijn om dit aan te pakken. De RVS wil een kort advies aan de regering uitbrengen over eenzaamheid en vraagt input. Verdiwel levert die graag! Welke do’s en dont’s en goede praktijkvoorbeelden kunt u doorgeven?
Lees hier het hele nieuwsbericht.


12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
Op verzoek van Jan van de Venne van CMWW Brunssum Onderbanken is een ledenpeiling uitgezet over instrumenten voor 360 graden feedback van medewerkers. Daarop zijn zes reacties binnen gekomen
Lees hier de reacties. (login nodig)


13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
Op verzoek van Rosemarie Ampting van Buurtplein BV in Doetichem is een ledenpeiling uitgezet over  het aantal fte van organisaties voor sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen. Op deze peiling kwamen acht reacties.
Lees hier de reacties. (login nodig)


14. Verslag slotconferentie Thematranche Welzijn
Sociaal werk vergroot de zelfredzaamheid van bewoners, versterkt burgerinzet en onderlinge verbondenheid en voorkomt duurdere zorg. Dat is de belangrijkste uitkomst van de Thematranche Welzijn van In voor zorg!  waarin zesentwintig grote en kleinere organisaties voor sociaal werk met verandertrajecten aan de slag gingen.  Deze organisaties maakten gebruik van verschillende meetinstrumenten als de Effectencalculator, zodat ze de preventieve  werking van sociaal werk zichtbaar konden maken. Zo werd aangetoond dat individuele hulp kan worden vervangen door collectieve hulp en zorg door sociaal werk. Op die manier zijn aantoonbare besparingen gerealiseerd die oplopen tot € 70.000,- als crisissituaties worden voorkomen.
Lees hier het hele verslag.


15. Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’ 
'Marketing zou veel meer moeten gaan over het ontwerpen van onbewust gedrag,’ betoogt Erik Schoppen. ‘Je moet hierbij je communicatie inrichten op emotioneel niveau, inspelen op mensen hun diepe verlangens en ze vervolgens op rationeel niveau helpen om hun keuze te verantwoorden. Denk in menselijk gedrag en geef hierbij gelijk het voordeel aan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet.’
Schoppen is een autoriteit op het gebied van merkpositionering, merkreputatie en merkinnovatie. Hij  treedt op als inleider op de Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’ die Sociaal Werk Nederland en Verdiwel organiseren op woensdag 15 maart van 16.30 – 19.15 uur in De Reehorst in Ede. Hij geeft dan concrete handvatten voor het landelijk en lokaal versterken van het ‘merk’ sociaal werk. Daarna verzorgt Mieke Bouma een workshop over storytelling.
Deelname is gratis! U kunt zich laten vergezellen of vertegenwoordigen door een of meer managers/medewerkers.Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

16. Festival van geluk van LCGW
Geluk is maakbaar, volgens Leo Bormans. Hij is niet de enige geluksprofessor die daarvan overtuigd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart organiseert LCGW het ‘Festival van geluk; voor een beter sociaal domein’. Het programma is indrukwekkend en omvat lezingen  en workshops van Ap Dijksterhuis, Margriet Sitskoorn, Martijn Burger en Hans Becker. Maar ook werkbezoeken in ’s-Hertogenbosch en op Schouwen-Duiveland. Ook leden van Verdiwel mogen meedoen en krijgen zo de kans om samen met wethouders en gemeenteambtenaren naar het sociaal domein te kijken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Lees hier meer. 

17. Bijeenkomsten over goed toezicht

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)  en Verdiwel gaan een bijeenkomst organiseren voor leden van Verdiwel en de voorzitters van hun Raad van Toezicht. Een belangrijk thema zal die nieuwe versie van de Governance Code zijn, evenals thema’s die leden in een te houden peiling kunnen aandragen. Deze peiling wordt binnenkort uitgezet.  De NVTZ Academie organiseert de komende tijd regionale bijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van goed toezicht. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk. Iets voor uw voorzitter?
Lees hier meer.
Copyright © 2017 Verdiwel, All rights reserved.
Nieuwsbrief voor VerdiwelledenOns adres is:
VerdiwelFeike de Boerlaan 197
Amsterdam, 1019 WGNetherlands
Add us to your address book
unsubscribe from this listupdate subscription preferences 

 


             
             


                 


             
 


             


                 


9.           Sociaal werk moet zichzelf blijven!
          
Hij bedacht           de naam Verdiwel en was één van de oprichters van onze vereniging.           Tijdens de Verdiwel Lezing nam Gerard Faas, directeur-bestuurder van           de  Raster Groep in Deventer, afscheid van Verdiwel. ‘Sociaal           werk moet zichzelf blijven,’ betoogt Gerard. ‘Dus vooral aan de           voorkant blijven zitten. In de kern gaat het om preventie en           ondersteuning van het normale leven.’
          Lees hier het hele interview.
          
          10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
          
Marktwerking           en beleidsvrijheid waren de belangrijkste thema’s van het           verkiezingsdebat dat Jeugdpoort op 21 februari organiseerde.           Deelnemers waren Loes Ypma (PvdA), Ingrid van Engelshoven (D66),           Linda Voortman (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD) en Joëlle           Gooijer-Medema (Christen Unie). Henk van Gerven (SP) was verhinderd           en Mona Keijzer (CDA) werd weggeroepen.
          Lees hier het hele verslag.
          
          11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
          
Vorige week           presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, voorheen           RMO) een verkennend onderzoek over eenzaamheid, getiteld "Wat ik           met kerst mis". Er werden inleidingen gehouden en de deelnemers           gingen met elkaar in gesprek over thema's uit dit verkennend           onderzoek, dat bijdragen omvat die variëren van de inspanningen van           de Willeke Alberti Foundation en voorbeelden van projecten tegen           eenzaamheid tot literaire en wetenschappelijke verhandelingen over           eenzaamheid. 
          Een van de uitkomsten is dat eenzaamheid geen eenduidig fenomeen is           en dat er tal van oplossingen dicht bij de mensen nodig zijn om dit           aan te pakken. De RVS wil een kort advies aan de regering uitbrengen           over eenzaamheid en vraagt input. Verdiwel levert die graag! Welke           do’s en dont’s en goede praktijkvoorbeelden kunt u doorgeven?
          Lees hier het hele nieuwsbericht.
          
          12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
          
Op verzoek           van Jan van de Venne van CMWW Brunssum Onderbanken is een           ledenpeiling uitgezet over instrumenten voor 360 graden feedback van           medewerkers. Daarop zijn zes reacties binnen gekomen
          Lees hier de reacties. (login           nodig)
          
          13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot           inwonersaantallen
          Op verzoek van Rosemarie Ampting van Buurtplein BV in Doetichem is           een ledenpeiling uitgezet over  het aantal fte van organisaties           voor sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen. Op deze peiling           kwamen acht reacties.
          Lees hier de reacties. (login           nodig)
          
          14. Verslag slotconferentie Thematranche Welzijn
          
Sociaal           werk vergroot de zelfredzaamheid van bewoners, versterkt burgerinzet           en onderlinge verbondenheid en voorkomt duurdere zorg. Dat is de belangrijkste           uitkomst van de Thematranche Welzijn van In voor zorg!            waarin zesentwintig grote en kleinere organisaties voor sociaal werk           met verandertrajecten aan de slag gingen.  Deze organisaties           maakten gebruik van verschillende meetinstrumenten als de           Effectencalculator, zodat ze de preventieve  werking van sociaal           werk zichtbaar konden maken. Zo werd aangetoond dat individuele hulp           kan worden vervangen door collectieve hulp en zorg door sociaal werk.           Op die manier zijn aantoonbare besparingen gerealiseerd die oplopen           tot € 70.000,- als crisissituaties worden voorkomen.
          Lees hier het hele verslag.
          
          15. Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’
          'Marketing zou veel meer moeten gaan over het ontwerpen van onbewust           gedrag,’ betoogt Erik Schoppen. ‘Je moet hierbij je communicatie           inrichten op emotioneel niveau, inspelen op mensen hun diepe           verlangens en ze vervolgens op rationeel niveau helpen om hun keuze           te verantwoorden. Denk in menselijk gedrag en geef hierbij gelijk het           voordeel aan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet.’
          Schoppen is een autoriteit op het gebied van merkpositionering,           merkreputatie en merkinnovatie. Hij  treedt op als inleider op           de Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’ die           Sociaal Werk Nederland en Verdiwel organiseren op woensdag 15 maart           van 16.30 – 19.15 uur in De Reehorst in Ede. Hij geeft dan concrete handvatten           voor het landelijk en lokaal versterken van het ‘merk’ sociaal werk.           Daarna verzorgt Mieke Bouma een workshop over storytelling.
          Deelname is gratis! U kunt zich laten vergezellen of           vertegenwoordigen door een of meer managers/medewerkers. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
          
          16. Festival van geluk van LCGW
          
Geluk is           maakbaar, volgens Leo Bormans. Hij is niet de enige geluksprofessor           die daarvan overtuigd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart           organiseert LCGW het ‘Festival van geluk; voor een beter sociaal           domein’. Het programma is indrukwekkend en omvat lezingen  en           workshops van Ap Dijksterhuis, Margriet Sitskoorn, Martijn Burger en           Hans Becker. Maar ook werkbezoeken in ’s-Hertogenbosch en op           Schouwen-Duiveland. Ook leden van Verdiwel mogen meedoen en krijgen           zo de kans om samen met wethouders en gemeenteambtenaren naar het           sociaal domein te kijken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
          Lees hier meer. 
          
          17. Bijeenkomsten over goed toezicht

          
De           Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn           (NVTZ)  en Verdiwel gaan een bijeenkomst organiseren voor leden           van Verdiwel en de voorzitters van hun Raad van Toezicht. Een           belangrijk thema zal die nieuwe versie van de Governance Code zijn,           evenals thema’s die leden in een te houden peiling kunnen aandragen.           Deze peiling wordt binnenkort uitgezet.  De NVTZ Academie           organiseert de komende tijd regionale bijeenkomsten over de nieuwste           ontwikkelingen op het terrein van goed toezicht. Deze bijeenkomsten           zijn zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk. Iets voor uw           voorzitter?
          Lees hier meer.
           


             


                 


1.           Warme coalitie - blog voorzitter Greet Bouman
          
Het           werkbezoek aan Kwadraad was een groot succes! Vorig jaar gaven           verschillende leden te kennen dat ze graag werkbezoeken aan           organisaties van leden in het activiteitenprogramma van Verdiwel           zien. Er is behoefte om in elkaars keuken te kijken. Dat leverde op           15 februari een interessante, inspirerende middag op. In deze           nieuwsbrief vindt u een verslag van dit werkbezoek, dat bij een           andere organisatie voor herhaling vatbaar is.
          Voorafgaand aan het werkbezoek hadden we een Verdiepingsbijeenkomst           over het thema  ‘Concurreren, aanbesteden en samenwerken’. Uit           het voorstelrondje werd meteen al duidelijk hoe verschillend sociaal           werk lokaal georganiseerd is. Uit het gesprek werd duidelijk dat           vertrouwen, transparantie en warme coalitie van groot belang zijn in           het speelveld van welzijn. Zeker als er sprake is van concurrentie -           bijvoorbeeld via aanbestedingen - is het goed om transparant te zijn           als je in het werkgebied van een ander wilt aanbesteden of werk wilt           gaan uitvoeren.
          Lees hier de hele column.
          
           2. Collega in de schijnwerpers: Martin van Iperen
          
Hij maakte           de overstap als adviseur bij Deloitte naar het sociaal werk, omdat           hij dichter bij de uitvoering wilde werken. Eerst tien jaar als           directeur bij Timpaan en sinds augustus vorig jaar als directeur van           Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,           Slochteren en Menterwolde. Ervaringen van nevenactiviteiten in het           onderwijs komen hem als directeur goed van pas. En hij is blij dat er           een goede verbinding is tussen het brede sociaal werk en de sociale           wijkteams, waarvan de overgrote meerderheid in zijn werkgebied wordt           gecoördineerd door sociaal werkers van Kwartier.
          Lees hier het hele interview.
          
          3. Verslag werkbezoek Kwadraad
          
Kwadraad           heeft een ingrijpend veranderingsproces van organisatie naar           organiseren tot stand gebracht. Daarover vertelt René Verkuylen           tijdens het werkbezoek aan zijn organisatie, waaraan zo’n veertig           belangstellenden deelnemen: leden van Verdiwel en           managers/medewerkers van hun organisaties. Dit werkbezoek vindt           plaats op 15 februari 2017 in het hoofdkantoor van Kwadraad in Gouda.           Wouter Go zet uiteen hoe K24 werkt, het nieuwe digitale platform van           Kwadraad. En Elke Louwers belicht het zogenoemde Dashboard met de           Big-5. Na de pauze gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek met           professionals die verbonden zijn aan twee nieuwe manieren van werken           door Kwadraad en samenwerkingspartners: TOM in de Buurt en Voortouw.
          Lees hier het hele verslag.
          
          4. Toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen!
          
Als           squasher ontdekte Mike Hoogveld dat kleinere, lichtere mannen deze           sport beter beheersten dan hij. Zij waren sneller, leniger en           wendbaarder. Zijn organisaties met deze eigenschappen in een           dynamische omgeving succesvoller dan andere organisaties? Deze vraag           leidde tot een zoektocht die resulteerde in zijn boek “Agile managen;           snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties”.           Tijdens de Voorjaarsworkshop verzorgt Mike Hoogveld een workshop over           agile managen!
          Lees hier de hele boekbespreking.
          
          5. Agile managen op Voorjaarsworkshop Verdiwel
          Hoe maak je sociaal werk toekomstbestendig en toekomstbehendig? Dat           kan met agile managen. Deze aanpak is gebaseerd op acht principes:           waarde creëren; de klant begrijpen; alignment (nauwe samenwerking in           een team met betrokkenen uit alle afdelingen); empowerment (mandaat           voor het team); synchroon en visueel communiceren; leren van           experimenteren; snelheid en flexibiliteit; accountability.
          In de Verdiwel Voorjaarsworkshop op 30 en 31 maart gaan we aan de           slag met deze acht principes met Mike Hoogveld, auteur van het boek           “Agile managen”.  Inmiddels hebben al 30 leden zich aangemeld!           Doet u ook mee?
          Klik hier voor het concept programma.
          
          6. Put hoop uit het grote onbehagen - verslag Verdiwel Lezing
          
Elke vernieuwing           vindt zijn oorsprong in onbehagen. Je kunt onbehagen misbruiken,           zoals de populisten doen, maar je kunt er ook op een positieve manier           mee omgaan. Dat betoogt Martien Schreurs, docent filosofie en           educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, in zijn           Verdiwel Lezing op 26 januari 2017 in Huize Molenaar. Hij analyseert           het maatschappelijk onbehagen vanuit drie perspectieven, namelijk           vanuit een psychologisch, een filosofisch en een sociologisch           perspectief. Oplossingen ziet hij in bezielde organisaties.
          Lees hier het hele verslag.
          
          7. Verdiwel College met Ruud Meij over polarisatie en           depolarisatie
          Deelnemers aan de Verdiwel Lezing oordeelden positief over Martien           Schreurs’ analyse van het maatschappelijk onbehagen, maar hadden           graag meer willen horen over hoe je daarop als organisatie voor           sociaal werk op in kunt spelen. Om in die behoefte te voorzien, organiseert           Verdiwel als follow up en verdieping van de Verdiwel Lezing het           Verdiwel College op 19 april, ’s middags, door filosoof Ruud Meij.           Het thema van zijn College is ‘polariseren en depolariseren’. Dit           thema ligt dicht bij het thema maatschappelijk onbehagen. Meij zal           uitgebreid ingaan op depolarisatie. Nadere info volgt.
          Het Verdiwel College vindt plaats in De Observant in Amersfoort.           Staat de datum 19 april al in uw agenda?
          
          8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?”  - blog Ien van           Doormalen
          
Nog niet zo           lang geleden besloot ik na mijn zondagse hardlooprondje de troep bij           het bankje op een nabij gelegen speelveldje op te ruimen. Het           speelveldje ligt op zo’n 50 meter van ons huis en terwijl ik er langs           liep, zag ik voor de zoveelste keer dat er veel afval op de grond           lag. Eenmaal thuis trok ik mijn charmantste huishoudhandschoenen aan,           nam een plastic zak mee en nog gekleed in sportkleren toog ik naar           het speelveldje. Daar eenmaal aangekomen, trof ik drie jonge meiden           aan. Ik groette en gaf aan dat ik even wat rommel kwam opruimen en           vroeg of ze me wilden helpen. Nou dat dachten ze niet: ‘Dat wordt           toch vanzelf wel opgeruimd?’ Op mijn vraag hoe dat dan in zijn werk           ging, moesten ze het antwoord schuldig blijven. ‘Zo gaat dat gewoon           en daarmee klaar.’
          Lees hier de hele blog.
          
           


 

 

 


             
             


Inhoudsopgave:         

           
 1. ‘Warme              coalities’"- column Verdiwel voorzitter Greet Bouman
 2.          
 3. In de              schijnwerpers: Martin van Iperen
 4.          
 5. Verslag              werkbezoek Kwadraad
 6.          
 7. Boekbespreking              Agile managen
 8.          
 9. Voorjaarsworkshop              Verdiwel 30 en 31 maart
 10.          
 11. Verslag              Verdiwel Lezing ‘Put hoop uit het grote onbehagen’
 12.          
 13. Verdiwel              College 19 april 2017 over polarisatie en depolarisatie
 14.          
 15. “Mevrouw,              heeft u last van smetvrees?” - blog Ien van Doormalen
 16.          
 17. "Sociaal              werk moet zichzelf blijven - interview met Gerard Faas
 18.          
 19. Verslag              verkiezingsdebat Jeugdpoort
 20.          
 21. RVS              onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
 22.          
 23. Uitkomsten              ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
 24.          
 25. Uitkomsten              ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
 26.          
 27. Verslag              slotbijeenkomst Thematranche Welzijn
 28.          
 29. Inspiratiesessie              "In positie: sociaal werk als sterk              merk"                           
 30.          
 31. ‘Festival              van geluk’ van LCGW
 32.          
 33. Bijeenkomsten              NVTZ over goed toezicht
 34.         


             


Beste         lezer,
        
        Een overvolle nieuwsbrief. Met verslagen van de Verdiwel Lezing, de         slotconferentie van de Thematranche Welzijn, het Werkbezoek aan         Kwadraad en het verkiezingsdebat in Jeugdpoort.
        Niet alleen Martin van Iperen staat als collega in de schijnwerpers,         maar ook Gerard Faas. Hij is één van de oprichters van Verdiwel,         bedacht onze naam en gaat nu met pensioen. Gerard vertelt over de         geschiedenis van Verdiwel en ontwikkelingen in het sociaal werk.
         
        José Manshanden is één van de inleiders op de Voorjaarsworkshop         “Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig”. José is niet         alleen waarnemend gemeentesecretaris van Utrecht, maar ook raadslid van         de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze Raad bracht         vorige week een verkennend onderzoek uit over eenzaamheid. Om een         advies aan de regering uit te brengen, vraagt de Raad input. Een mooie         kans voor Verdiwel om te laten zien wat wij daaraan kunnen doen en         tegen welke barrières we oplopen. In deze brief dus een oproep om via         Verdiwel te reageren!
         
        Marianne werd ziek en gelukkig was Gerrit Hersevoort bereid bij te         springen, zodat u deze nieuwsbrief toch op tijd ontvangt.
         
        Wij wensen u veel leesplezier,
        Marianne Bosch, Gerrit Hersevoort en Kees Neefjes
        Bureau Verdiwel


             


Verdiwel         Nieuwsbrief - februari 2017

         


             
 

 


             
             


                 


             
 


             


                 


9.           Sociaal werk moet zichzelf blijven!
          
Hij bedacht           de naam Verdiwel en was één van de oprichters van onze vereniging.           Tijdens de Verdiwel Lezing nam Gerard Faas, directeur-bestuurder van           de  Raster Groep in Deventer, afscheid van Verdiwel. ‘Sociaal           werk moet zichzelf blijven,’ betoogt Gerard. ‘Dus vooral aan de           voorkant blijven zitten. In de kern gaat het om preventie en           ondersteuning van het normale leven.’
          Lees hier het hele interview.
          
          10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
          
Marktwerking           en beleidsvrijheid waren de belangrijkste thema’s van het           verkiezingsdebat dat Jeugdpoort op 21 februari organiseerde.           Deelnemers waren Loes Ypma (PvdA), Ingrid van Engelshoven (D66),           Linda Voortman (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD) en Joëlle           Gooijer-Medema (Christen Unie). Henk van Gerven (SP) was verhinderd           en Mona Keijzer (CDA) werd weggeroepen.
          Lees hier het hele verslag.
          
          11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
          
Vorige week           presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, voorheen           RMO) een verkennend onderzoek over eenzaamheid, getiteld "Wat ik           met kerst mis". Er werden inleidingen gehouden en de deelnemers           gingen met elkaar in gesprek over thema's uit dit verkennend           onderzoek, dat bijdragen omvat die variëren van de inspanningen van           de Willeke Alberti Foundation en voorbeelden van projecten tegen           eenzaamheid tot literaire en wetenschappelijke verhandelingen over           eenzaamheid. 
          Een van de uitkomsten is dat eenzaamheid geen eenduidig fenomeen is           en dat er tal van oplossingen dicht bij de mensen nodig zijn om dit           aan te pakken. De RVS wil een kort advies aan de regering uitbrengen           over eenzaamheid en vraagt input. Verdiwel levert die graag! Welke           do’s en dont’s en goede praktijkvoorbeelden kunt u doorgeven?
          Lees hier het hele nieuwsbericht.
          
          12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
          
Op verzoek           van Jan van de Venne van CMWW Brunssum Onderbanken is een           ledenpeiling uitgezet over instrumenten voor 360 graden feedback van           medewerkers. Daarop zijn zes reacties binnen gekomen
          Lees hier de reacties. (login           nodig)
          
          13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot           inwonersaantallen
          Op verzoek van Rosemarie Ampting van Buurtplein BV in Doetichem is           een ledenpeiling uitgezet over  het aantal fte van organisaties           voor sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen. Op deze peiling           kwamen acht reacties.
          Lees hier de reacties. (login           nodig)
          
          14. Verslag slotconferentie Thematranche Welzijn
          
Sociaal           werk vergroot de zelfredzaamheid van bewoners, versterkt burgerinzet           en onderlinge verbondenheid en voorkomt duurdere zorg. Dat is de belangrijkste           uitkomst van de Thematranche Welzijn van In voor zorg!            waarin zesentwintig grote en kleinere organisaties voor sociaal werk           met verandertrajecten aan de slag gingen.  Deze organisaties           maakten gebruik van verschillende meetinstrumenten als de           Effectencalculator, zodat ze de preventieve  werking van sociaal           werk zichtbaar konden maken. Zo werd aangetoond dat individuele hulp           kan worden vervangen door collectieve hulp en zorg door sociaal werk.           Op die manier zijn aantoonbare besparingen gerealiseerd die oplopen           tot € 70.000,- als crisissituaties worden voorkomen.
          Lees hier het hele verslag.
          
          15. Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’
          'Marketing zou veel meer moeten gaan over het ontwerpen van onbewust           gedrag,’ betoogt Erik Schoppen. ‘Je moet hierbij je communicatie           inrichten op emotioneel niveau, inspelen op mensen hun diepe           verlangens en ze vervolgens op rationeel niveau helpen om hun keuze           te verantwoorden. Denk in menselijk gedrag en geef hierbij gelijk het           voordeel aan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet.’
          Schoppen is een autoriteit op het gebied van merkpositionering,           merkreputatie en merkinnovatie. Hij  treedt op als inleider op           de Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’ die           Sociaal Werk Nederland en Verdiwel organiseren op woensdag 15 maart           van 16.30 – 19.15 uur in De Reehorst in Ede. Hij geeft dan concrete handvatten           voor het landelijk en lokaal versterken van het ‘merk’ sociaal werk.           Daarna verzorgt Mieke Bouma een workshop over storytelling.
          Deelname is gratis! U kunt zich laten vergezellen of           vertegenwoordigen door een of meer managers/medewerkers. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.
          
          16. Festival van geluk van LCGW
          
Geluk is           maakbaar, volgens Leo Bormans. Hij is niet de enige geluksprofessor           die daarvan overtuigd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart           organiseert LCGW het ‘Festival van geluk; voor een beter sociaal           domein’. Het programma is indrukwekkend en omvat lezingen  en           workshops van Ap Dijksterhuis, Margriet Sitskoorn, Martijn Burger en           Hans Becker. Maar ook werkbezoeken in ’s-Hertogenbosch en op           Schouwen-Duiveland. Ook leden van Verdiwel mogen meedoen en krijgen           zo de kans om samen met wethouders en gemeenteambtenaren naar het           sociaal domein te kijken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
          Lees hier meer. 
          
          17. Bijeenkomsten over goed toezicht

          
De           Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn           (NVTZ)  en Verdiwel gaan een bijeenkomst organiseren voor leden           van Verdiwel en de voorzitters van hun Raad van Toezicht. Een           belangrijk thema zal die nieuwe versie van de Governance Code zijn,           evenals thema’s die leden in een te houden peiling kunnen aandragen.           Deze peiling wordt binnenkort uitgezet.  De NVTZ Academie           organiseert de komende tijd regionale bijeenkomsten over de nieuwste           ontwikkelingen op het terrein van goed toezicht. Deze bijeenkomsten           zijn zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk. Iets voor uw           voorzitter?
          Lees hier meer.
           


             


                 


1.           Warme coalitie - blog voorzitter Greet Bouman
          
Het           werkbezoek aan Kwadraad was een groot succes! Vorig jaar gaven           verschillende leden te kennen dat ze graag werkbezoeken aan           organisaties van leden in het activiteitenprogramma van Verdiwel           zien. Er is behoefte om in elkaars keuken te kijken. Dat leverde op           15 februari een interessante, inspirerende middag op. In deze           nieuwsbrief vindt u een verslag van dit werkbezoek, dat bij een           andere organisatie voor herhaling vatbaar is.
          Voorafgaand aan het werkbezoek hadden we een Verdiepingsbijeenkomst           over het thema  ‘Concurreren, aanbesteden en samenwerken’. Uit           het voorstelrondje werd meteen al duidelijk hoe verschillend sociaal           werk lokaal georganiseerd is. Uit het gesprek werd duidelijk dat           vertrouwen, transparantie en warme coalitie van groot belang zijn in           het speelveld van welzijn. Zeker als er sprake is van concurrentie -           bijvoorbeeld via aanbestedingen - is het goed om transparant te zijn           als je in het werkgebied van een ander wilt aanbesteden of werk wilt           gaan uitvoeren.
          Lees hier de hele column.
          
           2. Collega in de schijnwerpers: Martin van Iperen
          
Hij maakte           de overstap als adviseur bij Deloitte naar het sociaal werk, omdat           hij dichter bij de uitvoering wilde werken. Eerst tien jaar als           directeur bij Timpaan en sinds augustus vorig jaar als directeur van           Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,           Slochteren en Menterwolde. Ervaringen van nevenactiviteiten in het           onderwijs komen hem als directeur goed van pas. En hij is blij dat er           een goede verbinding is tussen het brede sociaal werk en de sociale           wijkteams, waarvan de overgrote meerderheid in zijn werkgebied wordt           gecoördineerd door sociaal werkers van Kwartier.
          Lees hier het hele interview.
          
          3. Verslag werkbezoek Kwadraad
          
Kwadraad           heeft een ingrijpend veranderingsproces van organisatie naar           organiseren tot stand gebracht. Daarover vertelt René Verkuylen           tijdens het werkbezoek aan zijn organisatie, waaraan zo’n veertig           belangstellenden deelnemen: leden van Verdiwel en           managers/medewerkers van hun organisaties. Dit werkbezoek vindt           plaats op 15 februari 2017 in het hoofdkantoor van Kwadraad in Gouda.           Wouter Go zet uiteen hoe K24 werkt, het nieuwe digitale platform van           Kwadraad. En Elke Louwers belicht het zogenoemde Dashboard met de           Big-5. Na de pauze gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek met           professionals die verbonden zijn aan twee nieuwe manieren van werken           door Kwadraad en samenwerkingspartners: TOM in de Buurt en Voortouw.
          Lees hier het hele verslag.
          
          4. Toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen!
          
Als           squasher ontdekte Mike Hoogveld dat kleinere, lichtere mannen deze           sport beter beheersten dan hij. Zij waren sneller, leniger en           wendbaarder. Zijn organisaties met deze eigenschappen in een           dynamische omgeving succesvoller dan andere organisaties? Deze vraag           leidde tot een zoektocht die resulteerde in zijn boek “Agile managen;           snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties”.           Tijdens de Voorjaarsworkshop verzorgt Mike Hoogveld een workshop over           agile managen!
          Lees hier de hele boekbespreking.
          
          5. Agile managen op Voorjaarsworkshop Verdiwel
          Hoe maak je sociaal werk toekomstbestendig en toekomstbehendig? Dat           kan met agile managen. Deze aanpak is gebaseerd op acht principes:           waarde creëren; de klant begrijpen; alignment (nauwe samenwerking in           een team met betrokkenen uit alle afdelingen); empowerment (mandaat           voor het team); synchroon en visueel communiceren; leren van           experimenteren; snelheid en flexibiliteit; accountability.
          In de Verdiwel Voorjaarsworkshop op 30 en 31 maart gaan we aan de           slag met deze acht principes met Mike Hoogveld, auteur van het boek           “Agile managen”.  Inmiddels hebben al 30 leden zich aangemeld!           Doet u ook mee?
          Klik hier voor het concept programma.
          
          6. Put hoop uit het grote onbehagen - verslag Verdiwel Lezing
          
Elke vernieuwing           vindt zijn oorsprong in onbehagen. Je kunt onbehagen misbruiken,           zoals de populisten doen, maar je kunt er ook op een positieve manier           mee omgaan. Dat betoogt Martien Schreurs, docent filosofie en           educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, in zijn           Verdiwel Lezing op 26 januari 2017 in Huize Molenaar. Hij analyseert           het maatschappelijk onbehagen vanuit drie perspectieven, namelijk           vanuit een psychologisch, een filosofisch en een sociologisch           perspectief. Oplossingen ziet hij in bezielde organisaties.
          Lees hier het hele verslag.
          
          7. Verdiwel College met Ruud Meij over polarisatie en           depolarisatie
          Deelnemers aan de Verdiwel Lezing oordeelden positief over Martien           Schreurs’ analyse van het maatschappelijk onbehagen, maar hadden           graag meer willen horen over hoe je daarop als organisatie voor           sociaal werk op in kunt spelen. Om in die behoefte te voorzien, organiseert           Verdiwel als follow up en verdieping van de Verdiwel Lezing het           Verdiwel College op 19 april, ’s middags, door filosoof Ruud Meij.           Het thema van zijn College is ‘polariseren en depolariseren’. Dit           thema ligt dicht bij het thema maatschappelijk onbehagen. Meij zal           uitgebreid ingaan op depolarisatie. Nadere info volgt.
          Het Verdiwel College vindt plaats in De Observant in Amersfoort.           Staat de datum 19 april al in uw agenda?
          
          8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?”  - blog Ien van           Doormalen
          
Nog niet zo           lang geleden besloot ik na mijn zondagse hardlooprondje de troep bij           het bankje op een nabij gelegen speelveldje op te ruimen. Het           speelveldje ligt op zo’n 50 meter van ons huis en terwijl ik er langs           liep, zag ik voor de zoveelste keer dat er veel afval op de grond           lag. Eenmaal thuis trok ik mijn charmantste huishoudhandschoenen aan,           nam een plastic zak mee en nog gekleed in sportkleren toog ik naar           het speelveldje. Daar eenmaal aangekomen, trof ik drie jonge meiden           aan. Ik groette en gaf aan dat ik even wat rommel kwam opruimen en           vroeg of ze me wilden helpen. Nou dat dachten ze niet: ‘Dat wordt           toch vanzelf wel opgeruimd?’ Op mijn vraag hoe dat dan in zijn werk           ging, moesten ze het antwoord schuldig blijven. ‘Zo gaat dat gewoon           en daarmee klaar.’
          Lees hier de hele blog.
          
           


 

 

 


             
             


Inhoudsopgave:         

           
 1. ‘Warme              coalities’"- column Verdiwel voorzitter Greet Bouman
 2.          
 3. In de              schijnwerpers: Martin van Iperen
 4.          
 5. Verslag              werkbezoek Kwadraad
 6.          
 7. Boekbespreking              Agile managen
 8.          
 9. Voorjaarsworkshop              Verdiwel 30 en 31 maart
 10.          
 11. Verslag              Verdiwel Lezing ‘Put hoop uit het grote onbehagen’
 12.          
 13. Verdiwel              College 19 april 2017 over polarisatie en depolarisatie
 14.          
 15. “Mevrouw,              heeft u last van smetvrees?” - blog Ien van Doormalen
 16.          
 17. "Sociaal              werk moet zichzelf blijven - interview met Gerard Faas
 18.          
 19. Verslag              verkiezingsdebat Jeugdpoort
 20.          
 21. RVS              onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
 22.          
 23. Uitkomsten              ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
 24.          
 25. Uitkomsten              ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
 26.          
 27. Verslag              slotbijeenkomst Thematranche Welzijn
 28.          
 29. Inspiratiesessie              "In positie: sociaal werk als sterk              merk"                           
 30.          
 31. ‘Festival              van geluk’ van LCGW
 32.          
 33. Bijeenkomsten              NVTZ over goed toezicht
 34.         


             


Beste         lezer,
        
        Een overvolle nieuwsbrief. Met verslagen van de Verdiwel Lezing, de         slotconferentie van de Thematranche Welzijn, het Werkbezoek aan         Kwadraad en het verkiezingsdebat in Jeugdpoort.
        Niet alleen Martin van Iperen staat als collega in de schijnwerpers,         maar ook Gerard Faas. Hij is één van de oprichters van Verdiwel,         bedacht onze naam en gaat nu met pensioen. Gerard vertelt over de         geschiedenis van Verdiwel en ontwikkelingen in het sociaal werk.
         
        José Manshanden is één van de inleiders op de Voorjaarsworkshop         “Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig”. José is niet         alleen waarnemend gemeentesecretaris van Utrecht, maar ook raadslid van         de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze Raad bracht         vorige week een verkennend onderzoek uit over eenzaamheid. Om een         advies aan de regering uit te brengen, vraagt de Raad input. Een mooie         kans voor Verdiwel om te laten zien wat wij daaraan kunnen doen en         tegen welke barrières we oplopen. In deze brief dus een oproep om via         Verdiwel te reageren!
         
        Marianne werd ziek en gelukkig was Gerrit Hersevoort bereid bij te         springen, zodat u deze nieuwsbrief toch op tijd ontvangt.
         
        Wij wensen u veel leesplezier,
        Marianne Bosch, Gerrit Hersevoort en Kees Neefjes
        Bureau Verdiwel


             


Verdiwel         Nieuwsbrief - februari 2017

Copyright © 2017 Verdiwel, All rights reserved.
Nieuwsbrief voor Verdiwelleden

Ons adres is:
Verdiwel  Feike de Boerlaan 197
Amsterdam, 1019 WG Netherlands    


  
  


  


  
   


  


  


9. Sociaal werk moet zichzelf blijven!
Hij bedacht de naam Verdiwel en was één van de oprichters van onze vereniging. Tijdens de Verdiwel Lezing nam Gerard Faas, directeur-bestuurder van de  Raster Groep in Deventer, afscheid van Verdiwel. ‘Sociaal werk moet zichzelf blijven,’ betoogt Gerard. ‘Dus vooral aan de voorkant blijven zitten. In de kern gaat het om preventie en ondersteuning van het normale leven.’
Lees hier het hele interview.

10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
Marktwerking en beleidsvrijheid waren de belangrijkste thema’s van het verkiezingsdebat dat Jeugdpoort op 21 februari organiseerde. Deelnemers waren Loes Ypma (PvdA), Ingrid van Engelshoven (D66), Linda Voortman (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD) en Joëlle Gooijer-Medema (Christen Unie). Henk van Gerven (SP) was verhinderd en Mona Keijzer (CDA) werd weggeroepen.
Lees hier het hele verslag.

11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
Vorige week presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, voorheen RMO) een verkennend onderzoek over eenzaamheid, getiteld "Wat ik met kerst mis". Er werden inleidingen gehouden en de deelnemers gingen met elkaar in gesprek over thema's uit dit verkennend onderzoek, dat bijdragen omvat die variëren van de inspanningen van de Willeke Alberti Foundation en voorbeelden van projecten tegen eenzaamheid tot literaire en wetenschappelijke verhandelingen over eenzaamheid. 
Een van de uitkomsten is dat eenzaamheid geen eenduidig fenomeen is en dat er tal van oplossingen dicht bij de mensen nodig zijn om dit aan te pakken. De RVS wil een kort advies aan de regering uitbrengen over eenzaamheid en vraagt input. Verdiwel levert die graag! Welke do’s en dont’s en goede praktijkvoorbeelden kunt u doorgeven?
Lees hier het hele nieuwsbericht.

12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
Op verzoek van Jan van de Venne van CMWW Brunssum Onderbanken is een ledenpeiling uitgezet over instrumenten voor 360 graden feedback van medewerkers. Daarop zijn zes reacties binnen gekomen
Lees hier de reacties. (login nodig)

13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
Op verzoek van Rosemarie Ampting van Buurtplein BV in Doetichem is een ledenpeiling uitgezet over  het aantal fte van organisaties voor sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen. Op deze peiling kwamen acht reacties.
Lees hier de reacties. (login nodig)

14. Verslag slotconferentie Thematranche Welzijn
Sociaal werk vergroot de zelfredzaamheid van bewoners, versterkt burgerinzet en onderlinge verbondenheid en voorkomt duurdere zorg. Dat is de belangrijkste uitkomst van de Thematranche Welzijn van In voor zorg!  waarin zesentwintig grote en kleinere organisaties voor sociaal werk met verandertrajecten aan de slag gingen.  Deze organisaties maakten gebruik van verschillende meetinstrumenten als de Effectencalculator, zodat ze de preventieve  werking van sociaal werk zichtbaar konden maken. Zo werd aangetoond dat individuele hulp kan worden vervangen door collectieve hulp en zorg door sociaal werk. Op die manier zijn aantoonbare besparingen gerealiseerd die oplopen tot € 70.000,- als crisissituaties worden voorkomen.
Lees hier het hele verslag.

15. Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’
'Marketing zou veel meer moeten gaan over het ontwerpen van onbewust gedrag,’ betoogt Erik Schoppen. ‘Je moet hierbij je communicatie inrichten op emotioneel niveau, inspelen op mensen hun diepe verlangens en ze vervolgens op rationeel niveau helpen om hun keuze te verantwoorden. Denk in menselijk gedrag en geef hierbij gelijk het voordeel aan. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet.’
Schoppen is een autoriteit op het gebied van merkpositionering, merkreputatie en merkinnovatie. Hij  treedt op als inleider op de Inspiratiesessie ‘In positie: sociaal werk als sterk merk’ die Sociaal Werk Nederland en Verdiwel organiseren op woensdag 15 maart van 16.30 – 19.15 uur in De Reehorst in Ede. Hij geeft dan concrete handvatten voor het landelijk en lokaal versterken van het ‘merk’ sociaal werk. Daarna verzorgt Mieke Bouma een workshop over storytelling.
Deelname is gratis! U kunt zich laten vergezellen of vertegenwoordigen door een of meer managers/medewerkers. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

16. Festival van geluk van LCGW
Geluk is maakbaar, volgens Leo Bormans. Hij is niet de enige geluksprofessor die daarvan overtuigd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart organiseert LCGW het ‘Festival van geluk; voor een beter sociaal domein’. Het programma is indrukwekkend en omvat lezingen  en workshops van Ap Dijksterhuis, Margriet Sitskoorn, Martijn Burger en Hans Becker. Maar ook werkbezoeken in ’s-Hertogenbosch en op Schouwen-Duiveland. Ook leden van Verdiwel mogen meedoen en krijgen zo de kans om samen met wethouders en gemeenteambtenaren naar het sociaal domein te kijken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Lees hier meer. 

17. Bijeenkomsten over goed toezicht

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)  en Verdiwel gaan een bijeenkomst organiseren voor leden van Verdiwel en de voorzitters van hun Raad van Toezicht. Een belangrijk thema zal die nieuwe versie van de Governance Code zijn, evenals thema’s die leden in een te houden peiling kunnen aandragen. Deze peiling wordt binnenkort uitgezet.  De NVTZ Academie organiseert de komende tijd regionale bijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van goed toezicht. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk. Iets voor uw voorzitter?
Lees hier meer.


  


  


1. Warme coalitie - blog voorzitter Greet Bouman
Het werkbezoek aan Kwadraad was een groot succes! Vorig jaar gaven verschillende leden te kennen dat ze graag werkbezoeken aan organisaties van leden in het activiteitenprogramma van Verdiwel zien. Er is behoefte om in elkaars keuken te kijken. Dat leverde op 15 februari een interessante, inspirerende middag op. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van dit werkbezoek, dat bij een andere organisatie voor herhaling vatbaar is.
Voorafgaand aan het werkbezoek hadden we een Verdiepingsbijeenkomst over het thema  ‘Concurreren, aanbesteden en samenwerken’. Uit het voorstelrondje werd meteen al duidelijk hoe verschillend sociaal werk lokaal georganiseerd is. Uit het gesprek werd duidelijk dat vertrouwen, transparantie en warme coalitie van groot belang zijn in het speelveld van welzijn. Zeker als er sprake is van concurrentie - bijvoorbeeld via aanbestedingen - is het goed om transparant te zijn als je in het werkgebied van een ander wilt aanbesteden of werk wilt gaan uitvoeren.
Lees hier de hele column.

2. Collega in de schijnwerpers: Martin van Iperen
Hij maakte de overstap als adviseur bij Deloitte naar het sociaal werk, omdat hij dichter bij de uitvoering wilde werken. Eerst tien jaar als directeur bij Timpaan en sinds augustus vorig jaar als directeur van Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Ervaringen van nevenactiviteiten in het onderwijs komen hem als directeur goed van pas. En hij is blij dat er een goede verbinding is tussen het brede sociaal werk en de sociale wijkteams, waarvan de overgrote meerderheid in zijn werkgebied wordt gecoördineerd door sociaal werkers van Kwartier.
Lees hier het hele interview.

3. Verslag werkbezoek Kwadraad
Kwadraad heeft een ingrijpend veranderingsproces van organisatie naar organiseren tot stand gebracht. Daarover vertelt René Verkuylen tijdens het werkbezoek aan zijn organisatie, waaraan zo’n veertig belangstellenden deelnemen: leden van Verdiwel en managers/medewerkers van hun organisaties. Dit werkbezoek vindt plaats op 15 februari 2017 in het hoofdkantoor van Kwadraad in Gouda. Wouter Go zet uiteen hoe K24 werkt, het nieuwe digitale platform van Kwadraad. En Elke Louwers belicht het zogenoemde Dashboard met de Big-5. Na de pauze gaan de deelnemers aan vier tafels in gesprek met professionals die verbonden zijn aan twee nieuwe manieren van werken door Kwadraad en samenwerkingspartners: TOM in de Buurt en Voortouw.
Lees hier het hele verslag.

4. Toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen!
Als squasher ontdekte Mike Hoogveld dat kleinere, lichtere mannen deze sport beter beheersten dan hij. Zij waren sneller, leniger en wendbaarder. Zijn organisaties met deze eigenschappen in een dynamische omgeving succesvoller dan andere organisaties? Deze vraag leidde tot een zoektocht die resulteerde in zijn boek “Agile managen; snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties”. Tijdens de Voorjaarsworkshop verzorgt Mike Hoogveld een workshop over agile managen!
Lees hier de hele boekbespreking.

5. Agile managen op Voorjaarsworkshop Verdiwel
Hoe maak je sociaal werk toekomstbestendig en toekomstbehendig? Dat kan met agile managen. Deze aanpak is gebaseerd op acht principes: waarde creëren; de klant begrijpen; alignment (nauwe samenwerking in een team met betrokkenen uit alle afdelingen); empowerment (mandaat voor het team); synchroon en visueel communiceren; leren van experimenteren; snelheid en flexibiliteit; accountability.
In de Verdiwel Voorjaarsworkshop op 30 en 31 maart gaan we aan de slag met deze acht principes met Mike Hoogveld, auteur van het boek “Agile managen”.  Inmiddels hebben al 30 leden zich aangemeld! Doet u ook mee?
Klik hier voor het concept programma.

6. Put hoop uit het grote onbehagen - verslag Verdiwel Lezing
Elke vernieuwing vindt zijn oorsprong in onbehagen. Je kunt onbehagen misbruiken, zoals de populisten doen, maar je kunt er ook op een positieve manier mee omgaan. Dat betoogt Martien Schreurs, docent filosofie en educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, in zijn Verdiwel Lezing op 26 januari 2017 in Huize Molenaar. Hij analyseert het maatschappelijk onbehagen vanuit drie perspectieven, namelijk vanuit een psychologisch, een filosofisch en een sociologisch perspectief. Oplossingen ziet hij in bezielde organisaties.
Lees hier het hele verslag.

7. Verdiwel College met Ruud Meij over polarisatie en depolarisatie
Deelnemers aan de Verdiwel Lezing oordeelden positief over Martien Schreurs’ analyse van het maatschappelijk onbehagen, maar hadden graag meer willen horen over hoe je daarop als organisatie voor sociaal werk op in kunt spelen. Om in die behoefte te voorzien, organiseert Verdiwel als follow up en verdieping van de Verdiwel Lezing het Verdiwel College op 19 april, ’s middags, door filosoof Ruud Meij. Het thema van zijn College is ‘polariseren en depolariseren’. Dit thema ligt dicht bij het thema maatschappelijk onbehagen. Meij zal uitgebreid ingaan op depolarisatie. Nadere info volgt.
Het Verdiwel College vindt plaats in De Observant in Amersfoort. Staat de datum 19 april al in uw agenda?

8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?”  - blog Ien van Doormalen
Nog niet zo lang geleden besloot ik na mijn zondagse hardlooprondje de troep bij het bankje op een nabij gelegen speelveldje op te ruimen. Het speelveldje ligt op zo’n 50 meter van ons huis en terwijl ik er langs liep, zag ik voor de zoveelste keer dat er veel afval op de grond lag. Eenmaal thuis trok ik mijn charmantste huishoudhandschoenen aan, nam een plastic zak mee en nog gekleed in sportkleren toog ik naar het speelveldje. Daar eenmaal aangekomen, trof ik drie jonge meiden aan. Ik groette en gaf aan dat ik even wat rommel kwam opruimen en vroeg of ze me wilden helpen. Nou dat dachten ze niet: ‘Dat wordt toch vanzelf wel opgeruimd?’ Op mijn vraag hoe dat dan in zijn werk ging, moesten ze het antwoord schuldig blijven. ‘Zo gaat dat gewoon en daarmee klaar.’
Lees hier de hele blog.


    


  
  


Inhoudsopgave:

 1. ‘Warme coalities’"- column Verdiwel voorzitter Greet Bouman
 2. In de schijnwerpers: Martin van Iperen
 3. Verslag werkbezoek Kwadraad
 4. Boekbespreking Agile managen
 5. Voorjaarsworkshop Verdiwel 30 en 31 maart
 6. Verslag Verdiwel Lezing ‘Put hoop uit het grote onbehagen’
 7. Verdiwel College 19 april 2017 over polarisatie en depolarisatie
 8. “Mevrouw, heeft u last van smetvrees?” - blog Ien van Doormalen
 9. "Sociaal werk moet zichzelf blijven - interview met Gerard Faas
 10. Verslag verkiezingsdebat Jeugdpoort
 11. RVS onderzoek en briefadvies over eenzaamheid
 12. Uitkomsten ledenpeiling 360 graden feedback van medewerkers
 13. Uitkomsten ledenpeiling fte sociaal werk in relatie tot inwonersaantallen
 14. Verslag slotbijeenkomst Thematranche Welzijn
 15. Inspiratiesessie "In positie: sociaal werk als sterk merk"             
 16. ‘Festival van geluk’ van LCGW
 17. Bijeenkomsten NVTZ over goed toezicht


  


Beste lezer,

Een overvolle nieuwsbrief. Met verslagen van de Verdiwel Lezing, de slotconferentie van de Thematranche Welzijn, het Werkbezoek aan Kwadraad en het verkiezingsdebat in Jeugdpoort.
Niet alleen Martin van Iperen staat als collega in de schijnwerpers, maar ook Gerard Faas. Hij is één van de oprichters van Verdiwel, bedacht onze naam en gaat nu met pensioen. Gerard vertelt over de geschiedenis van Verdiwel en ontwikkelingen in het sociaal werk.

José Manshanden is één van de inleiders op de Voorjaarsworkshop “Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig”. José is niet alleen waarnemend gemeentesecretaris van Utrecht, maar ook raadslid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze Raad bracht vorige week een verkennend onderzoek uit over eenzaamheid. Om een advies aan de regering uit te brengen, vraagt de Raad input. Een mooie kans voor Verdiwel om te laten zien wat wij daaraan kunnen doen en tegen welke barrières we oplopen. In deze brief dus een oproep om via Verdiwel te reageren!

Marianne werd ziek en gelukkig was Gerrit Hersevoort bereid bij te springen, zodat u deze nieuwsbrief toch op tijd ontvangt.

Wij wensen u veel leesplezier,
Marianne Bosch, Gerrit Hersevoort en Kees Neefjes
Bureau VerdiwelVerdiwel Nieuwsbrief - februari 2017